Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Zarząd Towarzystwa Promocji Jakości

 

Wybrano nowe władze Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Uprzejmie zawiadamiamy, że na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbyło się 20 października 2022 roku w Krakowie zostały wybrane nowe władze naszego Towarzystwa.

Zarząd TPJ 2022-2026

 • Marian Ciążyński- Prezydent
 • Barbara Kutryba- I Wiceprezydent
 • Marek Tombarkiewicz- II Wiceprezydent
 • Stanisław Ostrowski- Sekretarz
 • Jarosław Woroń- Skarbnik
 • Rafał Niżankowski- Członek Zarządu
 • Urszula Jaworska- Członek Zarządu
 • Marek Konieczko- Członek Zarządu
 • Piotr Warczyński- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2022-2026

 • Anna Hyży-Topolewska
 • Ryszard Jadach
 • Artur Mączyński


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl