Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Zarząd Towarzystwa Promocji Jakości

 

Wybrano nowe władze Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Uprzejmie zawiadamiamy, że na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które odbyło się 20 października 2022 roku w Krakowie zostały wybrane nowe władze naszego Towarzystwa.

Zarząd TPJ 2022-2026

 • Marian Ciążyński- Prezydent
 • Barbara Kutryba- I Wiceprezydent
 • Marek Tombarkiewicz- II Wiceprezydent
 • Stanisław Ostrowski- Sekretarz
 • Jarosław Woroń- Skarbnik
 • Rafał Niżankowski- Członek Zarządu
 • Urszula Jaworska- Członek Zarządu
 • Marek Konieczko- Członek Zarządu
 • Piotr Warczyński- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 2022-2026

 • Anna Hyży-Topolewska
 • Ryszard Jadach
 • Artur Mączyński


TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl