Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

Archiwum projektów

 

Projekt DUQuE
Deepening our understanding of quality improvement in Europe czyli Pogłębione Rozumienie Poprawy Jakości w Europie

Czytaj więcej

 

Projekt ERNST
THE EUROPEAN RESEARCHERS' NETWORK WORKING ON SECOND VICTIMS (The ERNST Group) realizowanym w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST (European Cooperation in Science and Technology).

Czytaj więcej

 

Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności" (MAP4E 16/1/KA202/23016)
Projekt MAP4E "Opracowanie metodologii i ocena wpływu edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta w celu poprawy skuteczności" (MAP4E 16/1/KA202/23016)

Czytaj więcej

 

 

Co robić przy zawale serca?


TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl