Towarzystwo Promocji Jakoci Projekt DUQuE Projekt MAP4E Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Czonek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Szkolenia i konsultacje dla szpitali

Przygotowanie do udziału w programie akredytacji szpitali

Propozycja dla szpitali przygotowujących się do akredytacji

I propozycja

Szkolenie (1 dzień)

 • cześć wykładowa :
  • założenia systemu akredytacji
  • etapy przygotowania szpitala do akredytacji
  • omówienie standardów akredytacyjnych ( interpretacja, realizacja, ocena)
 • wizyta na wybranych przez szpital oddziałach
 • spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie szpitala

 

II propozycja

Konsultacja ( 1 lub 2 dni )

Ocena szpitala ( wskazanie braków) przeprowadzona w oparciu:

 • przegląd dokumentacji szpitala
 • przegląd dokumentacji medycznej
 • wizytę na wybranych działach

Podsumowanie i wskazanie ewentualnych rozwiązań
 

III propozycja

Konsultacja połączona z rozwiązaniami konkretnych problemów (długość uzależniona od diagnozy, rozpisana na konkretne etapy)

I etap

 • Ocena wstępna/ wyjściowa (przegląd dokumentacji szpitala, przegląd dokumentacji medycznej, wizja lokalna)
 • Przygotowanie analizy i przedstawienie jej zarządowi szpitala

II etap

Propozycje rozwiązań mogą dotyczyć takich elementów jak:

 • strategii i zarządzania ( plan strategiczny, szkolenia),
 • dokumentacji medycznej ( zawartość, kompletność, prowadzenie dokumentacji)
 • zakażeń szpitalnych ( opracowanie programu nadzoru nad zakażeniami,
 • praw i bezpieczeństwa pacjenta, nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi)
 • środowiska opieki ( bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja, konserwacja sprzętu medycznego)


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl